Wat is een borgstelling?

Bij een borgstelling of borgtocht stelt iemand anders zich garant voor uw betalingsverplichtingen. Blijft u in gebreke, dan kan de persoon of instelling die borg staat, worden aangesproken. Is de borgstellende instelling aangesloten bij het BKR, dan is de borgstelling aldaar genoteerd in uw gegevens.