Wat is een onderhandse lening

Een onderhandse lening is een rechtstreekse lening tussen kredietgever en kredietnemer, zonder tussenkomst van een bank of een andere financiële instelling. Een onderhandse lening is maatwerk: looptijd, wijze van aflossing, rentepercentage en overige voorwaarden kunt u individueel afspreken. Het is verstandig de afspraken vast te leggen in een contract. Aanpassingen in het contract zijn in de regel gemakkelijk te realiseren. Het rentepercentage ligt vaak hoger dan voor een doorlopend krediet of een persoonlijke lening.