Wat is een spaarkrediet?

Een spaarkredietlening is een aflossingsvrije leningwaarbij u naast rente een maandelijkse premie voor een kapitaalverzekering betaalt. Het is de bedoeling dat u na minimaal vijftien jaar met de opbrengst van de kapitaalverzekering de lening aflost. Er bestaan twee soorten spaarkredietleningen. Bij de eerste vorm worden de premies belegd in vastrentende waarden. Op de einddatum is de uitkering minimaal gelijk aan de schuld. Het kan zijn dat u, na aflossing van de lening, nog geld overhoudt. Daar staat tegenover dat de premie relatiefhoog is.

Bij de tweede vorm gaat de verzekeraar uw premies beleggen. De premies zijn dan een stuk lager, de risico’s een stuk hoger en, niet onbelangrijk, alle risico’s zijn voor u. Aan het eind van de looptijd kunt u voldoende hebben voor de aflossing van uw schuld, maar het kan door een ongunstig koersverloop ook minder zij n. De restschuld moet u alsnog afbetalen. In advertenties worden deze leningen vaak met heel gunstige rentepercentages aangeboden. Maar er zitten grote risico’s aan vast.