Wat is rood staan?

Alle banken bieden u, bij voldoende inkomsten, gedurende een korte periode de mogelijkheid rood te staan op uw betaalrekening. Dat gaat altijd tot een bepaalde limiet. Het minimum bedraagt €250. Studenten (‘de beloften van de toekomst’) kunnen vaak al rood staan tot € 900. Het rentepercentage voor niet-afgesproken rood staan is hoger dan voor afgesproken rood staan. Met de bank spreekt u ook af hoe vaak u uw saldo moet ‘aanzuiveren’. Dit is in feite de looptijd van het krediet.

In de praktijk bestaan er twee systemen. Een aantal banken eist dat uw rekening minimaal een keer in de drie maanden een positief saldo vertoont (kwartaalkrediet). De looptijd van het krediet is dan maximaal drie maanden en het krediet valt niet onder de Wck. Bij andere banken is de looptijd in principe onbegrensd. Deze kredieten vallen wel onder de Wck. Banken hanteren overigens vele namen voor deze faciliteit: salariskrediet. debetfaciliteit. kwartaalkrediet.