Wat zijn de regels om geld te lenen aan consumenten?

De partij die jou geld leent, de kredietverstrekker, is verplicht om duidelijke en heldere informatie te geven over de regels van het krediet. Denk hierbij aan het te verkrijgen bedrag, de manier waarop moet worden terug betaald en de afspraken oftewel voorwaarden van de lening. Het is wettelijk vastgelegd wat er in de kredietovereenkomst moet staan en welke rechten en plichten jij als consument hebt. Met deze regels worden consumenten beschermd als ze geld lenen.

Wat beteken de regels voor consumentenkrediet voor consumenten

Die regels omtrent kredietverstrekking aan consumenten zijn bedoeld ter bescherming van de consument. Wat betekent dat dan:

  • Het is daardoor makkelijker om de aanbiedingen of offertes van verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken.
  • Je kunt een kredietovereenkomst zonder kosten of reden beëindigen binnen 14 dagen nadat je de lening hebt afgesloten.
  • Wil je vervroegd aflossen, dan mogen hiervoor kosten voor worden berekend. Echter tot een bepaald maximumbedrag of -percentage.
  • Kom je in de problemen doordat jou kredietverstrekker je niet goed of te laat op de hoogte heeft gebracht van de afspraken? Dan kun je de eventueel opgelopen schade verhalen op de kredietverstrekker.

Wat zijn de gevolgen van de regels consumentenkrediet voor kredietaanbieders

Kredietverleners of -aanbieders moeten zich aan regels houden om kredieten aan te bieden aan consumenten. Dit zijn een aantal regels:

  • Kredietverleners moeten in reclames of andere uitingen direct de hoogste rente noemen, dus geen vanaf rentes. Zo ontstaat er direct duidelijkheid over de kosten.
  • Als een kredietverlener zich niet aan de bovenstaande afspraken houdt, dan zijn dit ooneerlijke handelspraktijken en dat is strafbaar. Denk hierbij ook aan het niet goed informeren van de klant, voordat de lening wordt afgesloten.

Wat zijn flitskredieten

Consumentenkredieten vallen onder financieel toezicht. Dat geldt voor kredieten met een lange looptijd en kredieten met een korte looptijd. Dus ook voor flitskredieten. Dat zijn kortlopende leningen die u bijvoorbeeld via internet of sms kunt afsluiten. Het maximale rentepercentage bij flitskredieten mag niet hoger zijn dan de maximale kredietvergoeding.

Alle consumentenkredieten vallen onder het financieel toezicht van de overheid. Of het nu om kredieten met een korte of met een lange looptijd gaat. Korte looptijd kredieten noemen we flitskredieten, deze kun je makkelijk afsluiten via SMS, Whatsapp of via een website. Voor flitskredieten geldt een maximaal rentepercentage. De maximale hoogte van een flitskrediet mag niet hoger zijn dan de maximale kredietvergoeding.

Regels geldlening voor hele Europese Unie

De regels voor geldlening in Nederland komen uit de algemene regels van de Europese Unie. Dat betekent dat in de gehele Europese Unie dezelfde regels gelden voor het verstrekken van kredieten, geld lenen, aan consumenten.